Hva er Wi-Fi 6?

Du kjenner kanskje til begreper som 802.11g, 802.11n og 802.11ac. Men visste du at Wi-Fi Alliance (www.wi-fi.org) nå går bort fra disse tekniske begrepene og over til mer folkelige navn på de nye Wi-Fi-standardene? Ett av disse navnene er Wi-Fi 6.

Kort fortalt kan de folkelige navnene gjøre det enklere for forbrukerne å vite hvilken standard som er den nyeste og mest optimale, og om standarden er støttet av utstyret de benytter.

Les mer: Hva er Wi-Fi 6?Kundeuttalelser

Neste
Forrige