Grønn profil

 

Vi tenker miljø og jobber kontinuerlig med teknologi og rutiner for å skape en bærekraftig plattform å levere våre tjenester på. Ved å fokusere på effektivitet og miljøvennlighet, har Safety Computing økt sin konkurranseevne. Vi har gjennom målbevisst arbeid redusert tradisjonelle kostnader som kjøling, strøm og investeringer i infrastruktur.
 
Våre produkter og tjenester skal være miljøvennlige. Vi stiller krav til oss selv som organisasjon på dette området og vil gjøre det samme overfor våre leverandører og samarbeidspartnere.

Slik klarer vi å være miljøvennlige

  • Deling av systemer mellom kunder i flere tidssoner gir en betydelig miljøgevinst. Målsetningen er å benytte infrastruktur med en last på 70–80 % kontinuerlig i to tidssoner.
  • Våre tjenester forlenger levetiden på våre kunders datamaskiner med 150–200 % gjennom sentralisering av datakraft. I tillegg velger mange kunder å benytte enkle og rimelige tynne klienter, som krever 25 % av energien det tar å produsere en bærbar PC.
  • Levetiden på våre systemer er ca. 70 % lengre enn ordinært utstyr, grunnet vår gjenbruksfilosofi og at vi benytter flere operativsystemer.
  • Virtualisering av datasystemer øker vår evne til å utnytte infrastrukturen optimalt, uten at det går på bekostning av ytelse og brukeropplevelse.
  • Våre kunder og vi unngår å sitte i kø på vei til og fra jobb, ved hjelp av hjemmekontorløsninger og effektive og virtuelle møteromsløsninger.
  • Vi holder oss oppdatert på teknologi, og har alltid et langsiktig perspektiv på våre investeringer.
  • Sikker utskrift gjør at vi reduserer antall utskrifter og papirforbruk.
  • Vi bruker offentlig transport til og fra kundemøter og jobb, og de ansatte oppfordres til å kjøpe elbil.
  • Når vi trenger budbil, velger vi de som kjører med elbil hvis det er mulig. 

Kundeuttalelser

Neste
Forrige