SafetyFirewall: Brannmur som en tjeneste

Alle virksomheter må ha en brannmur dersom de har en internettaksess. Dette krever kontinuerlig vedlikehold, oppdatering og videreutvikling.

Safety Computing har utviklet tjenesten SafetyFirewall for små og mellomstore bedrifter som ønsker drift av sin brannmur. Tjenesten er også tilpasset virksomheter som har flere brannmurer eller et nettverk av disse. SafetyFirewall innebærer at vi klargjører, installerer og drifter hele eller deler av virksomhetens brannmurløsning. Vi overvåker maskinvaren, oppdaterer programvaren og utfører tiltak i forbindelse med digitale innbruddsforsøk. 

I tillegg kan nøkkelroller i virksomheten få tilgang og gjøre endringer og tilpasninger selv. Her kan vi i noen tilfeller tilby skreddersøm.

Tjenesten er basert på et driftskonsept der Safety Computing tar hele ansvaret for virksomhetens brannmur.

Våre sikkerhetseksperter velger riktig brannmur tilpasset din virksomhet. Brannmuren settes opp i kundens lokaler eller som en sentral brannmur i våre datasentre. Hvis Safety Computing ikke leverer internettlinjen, kan du likevel kjøpe brannmur som en tjeneste fra oss, men da ikke som en sentral tjeneste. Vi anbefaler alltid å få internett fra oss slik at vi har et ende-til-ende ansvar. Med internett fra Safety Computing og med tilhørende sentralisert brannmur fra våre lokaler er du sikret best mulig sikkerhet og tilgjengelighet.

Tjenesten SafetyFirewall sikrer deg:

 • at du ikke trenger å gå til innkjøp av maskinvare eller programvare og kan leie det hele som en tjeneste med all nødvendig bistand. Dette kaller vi FWaaS, FireWall-as-a-Service, brannmur som en tjeneste.
 • at ansvaret for valg av brannmur, installasjon, drift og vedlikehold utføres av en profesjonell driftsleverandør som har spesialkompetanse på brannmurer.
 • trygghet for at viktige sikkerhetsoppdateringer blir installert fortløpende.
 • at overvåking og oppfølging gjøres av profesjonelle sikkerhetskonsulenter med lang erfaring.
 • mulighet for å gjøre enkelte endringer og tilpasninger selv hvis ønskelig.
 • periodevise rapporter som viser status på antall og type angrep som brannmuren har oppdaget og stoppet. Rapportene er basert på et stort volum av loggdata og er utformet som forståelige rapporter du som ansvarlig kan forholde deg til og ta med i dine egne rapporter til styret, eiere eller andre som ønsker det.
 • mulighet for etablering av VPN-forbindelser med kryptert forbindelse.
 • tilgang til markedsledende brannmurløsning med omfattende funksjonalitet og sikkerhet.

Fordeler med Safety Computing AS som leverandør:

 • Lang driftserfaring.
 • Fornøyde kunder.
 • Er totalleverandør.
 • Kompetanse og fleksibilitet.
 • Sentralt plassert datasenter i Oslo.
 • Et sikkert datasenter med UPS og dieselaggregat som sikrer stabil strøm, kjøling og optimal oppetid.
 • Dataene lagres kryptert hos Safety Computing, og er kun tilgjengelige for kunden med deres egendefinerte passord.

 

Kundeuttalelser

Neste
Forrige